صفحه اصلی

چند همسری!!!

چند روزیست صدا و سیما در حال پخش برنامه ای تحت عنوان #بدون_توقف را با موضوع #چند_همسری با تکرارهای متعدد است.روحانی معروف این روزها جناب آقای حجت الاسلام قاسمیان با ارائه آمار دقیق بیش از سی میلیون دختر ازدواج نکرده بالای سی سال و طرح این موضوع که در بیست سال آینده کشور با بحران …